Gợi ý: Mật khẩu là tên đồng hồ bắt đầu bằng chữ cái g, 9 chữ cái (viết thường, liền, không dấu) trong đường link “Lấy mật khẩu” ở trên. Nếu bạn chưa hiểu thì click vào đây để xem hướng dẫn.