Gợi ý: Mật khẩu là chữ đầu tiên của tên shop bắt đầu bằng chữ cái e, 3 chữ cái (viết thường, liền, không dấu) trong đường link “Lấy mật khẩu” ở trên. Nếu bạn chưa hiểu thì click vào đây để xem hướng dẫn.

Xem hết 31 clip còn lại trong sources nhé anh em. Không xem clip em này thì quá phí đó.

Nguồn của bố Xamvn.