Chưa đủ vị, cô bé đổ cả tương ớt để bú. Nhìn em này giống nyc của tui quá các bác ạ.