Sẽ gầy nếu gõ đúng sẽ là Sex gay. Nghĩa là 2 thằng đàn ông thông nhau. =)))

Thông ass đúng nghĩa luôn nhé.