Gợi ý: Mật khẩu là tên thương hiệu bắt đầu bằng chữ cái x, 6 chữ cái (viết thường, liền, không dấu) trong đường link “Lấy mật khẩu” ở trên. Nếu bạn chưa hiểu thì click vào đây để xem hướng dẫn.

Báo mới đăng tiếng Việt vài ngày trở lại đây: https://plo.vn/co-giao-bi-chong-to-ngoai-tinh-voi-hoc-sinh-va-ly-le-cua-luat-su-post777051.html