Ở mỗi trang xem video đều có phần report (hình lá cờ). Bạn có thể trực tiếp báo cáo tại đó và nêu lý do tại sao cần gỡ bỏ. Trong trường hợp không nhận được phản hồi và bạn muốn liên hệ BQT. Hãy truy cập vào MXH Hàng Nóng và Inbox cho Team tại địa chỉ: https://mxh.nungvl.site/admin