Đăng ký tài khoản tại HangNongVN:

Các bạn truy cập link đăng ký tại đây , sau đó nhập đầy đủ thông tin như ảnh bên dưới:

Lưu ý chọn tích vào Video Creator.

Lưu ý, chọn tích vào Video Creator.

Sau khi click vào đăng ký, màn hình sẽ hiển thị như bên dưới

Các bạn tiến hành kiểm tra hộp thư đến trong email vừa nhập

Click vào link dài bên trên để Website tự động tạo mật khẩu cho bạn.

Sau khi click vào link màn hình sẽ hiện ra như ảnh bên trên. Các bạn tiến hành đổi mật khẩu mà mình mong muốn và bắt đầu với tư cách thành viên.

Hãy nhớ rằng: Tài khoản là Tên bạn đã nhập. Mật khẩu là mật khẩu bạn vừa thay đổi.

Nếu quên mật khẩu các bạn có thể vào link này để yêu cầu cấp mật khẩu mới:

Cấp lại mật khẩu